Doniesienia konferencyjne
Lp. Data publikacji Nazwa Pobierz
1 2018-09-17 The effectiveness of Taraxacum officinale under conditions of the intestinal microbial imbalance in broiler chickens. pobierz
2 2018-09-10 Mangan - promotor wytrzymałości kości udowej kurcząt brojlerów ...? pobierz
3 2018-09-10 Wpływ fermentowanego makuchu rzepakowego na wskaźniki biochemiczne i status oksydoredukcyjny krwi indyków. pobierz
4 2018-09-10 Wpływ fermentowanego wytłoku rzepakowego na wyniki odchowu kurcząt rzeźnych. pobierz
5 2018-09-10 Wpływ dodatku do paszy nanocząstek manganu na wyniki odchowu i wydajności rzeźnej indyków. pobierz
6 2018-07-23 The effect of fermented rapeseed cake on the growth performance of broiler chicken. pobierz
7 2018-06-28 Zastosowanie ekstraktu z mniszka lekarskiego w dietach kurcząt rzeźnych w warunkach zaburzonej równowagi jelitowej. pobierz
8 2018-06-27 Fermentacja jako metoda obniżania związków antyodżywczych w paszach rzepakowych. pobierz
9 2018-06-27 Nano-Zn in nutrition of lifestock and degrading enzyme activities. pobierz
10 2018-06-27 Supplementation of eubiotics in nutrition of animals and protein - degrading enzyme activities. pobierz
11 2018-06-27 The role of nanocopper in turkey nutrition and the enzymatic activity of aminopeptidases. pobierz
12 2018-06-27 Efektywność stosowania fermentowanego makuchu rzepakowego w żywieniu indyków. pobierz
13 2017-09-18 Ocena zmian epigenetycznych u indyków otrzymujących w diecie różne formy i dawki manganu. pobierz
14 2017-09-18 Potencjał fermentowanego wytłoku rzepakowego do obniżenia jelitowej produkcji metanu u kurcząt rzeźnych. pobierz
15 2017-09-18 Wpływ dodatku do paszy nanocząstek cynku na wyniki odchowu i wydajności rzeźnej indyków. pobierz
16 2017-09-18 Wpływ stosowania różnych form i dawek Mn w diecie indyków na wskaźniki oksydacji i nitrowania białek. pobierz
17 2017-09-18 Wpływ stosowania różnych form i dawek Mn w diecie indyków na wskaźniki statusu oksydoredukcyjnego pobierz
18 2017-09-18 Wpływ uszlachetniania pasz rzepakowych na wyniki odchowu kurcząt rzeźnych pobierz
19 2017-09-18 Wstępne analizy wpływu preparatów eubiotycznych na wyniki odchowu kurcząt rzeźnych. pobierz
20 2017-09-14 Methane emission from poultry fed diets with fermented rapeseed cake* pobierz
21 2017-09-03 The effect of probiotic on meat quality in broiler chickens vaccinated against coccidiosis. pobierz
22 2017-06-28 Fermentacja enzymatyczno-mikrobiologiczna jako metoda obniżania związków antyodżywczych w paszach rzepakowych. pobierz
23 2017-06-27 Do copper nanoparticles stimulate blood vessel development? pobierz
24 2017-06-21 Fermentacja mikrobiologiczna wysokobiałkowych surowców paszowych pobierz
25 2017-06-21 Mikrobiologiczno-enzymatyczna fermentacja pasz rzepakowych. pobierz
26 2017-06-21 Nanocząstki Cu w żywieniu kurcząt brojlerów. pobierz
27 2017-06-21 Wpływ stosowania nanocząstek cynku na wyniki odchowu i analizy rzeźnej indyków. pobierz
28 2016-09-14 Wpływ stosowania nanocząstek miedzi na wyniki odchowu i analizy rzeźnej indyków. pobierz
29 2016-06-21 Nanocząstki miedzi jako stymulator aktywności metabolicznej drobiu. Badania na modelu zarodka kury. pobierz