Prace dyplomowe
Lp. Data publikacji Nazwa Pobierz
1 2018-01-16 Praca inżynierska, Mikołaj Ignyś. Zastosowanie preparatów eubiotycznych w żywieniu kurcząt rzeźnych. pobierz
2 2018-01-16 Praca inżynierska, Piotr Adamski. Zastosowanie fermentacji jako metody uszlachetniania materiałów paszowych w żywieniu zwierząt nieprzeżuwających. pobierz
3 2018-01-16 Praca inżynierska, Zbigniew Balcerek. Zastosowanie ekspandowanych nasion soi pełnotłustej w żywieniu kurcząt rzeźnych. pobierz
4 2017-06-22 Rozprawa doktorska, mgr inż. Anna Ptak. Wpływ dodatku fitazy w żywieniu kurcząt rzeźnych na wskaźniki produkcyjne, dobrostan i przemiany metaboliczne pobierz