Projekt GUTFEED - Innowacyjne żywienie w zrównoważonej produkcji drobiarskiej, realizowany jest przez Konsorcjum, którego liderem jest Wytwórnia Pasz PIAST PASZE Sp. z o.o. z Lewkowca koło Ostrowa Wielkopolskiego.

Pozostałymi członkami konsorcjum są:

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Centrum Badań DNA Sp. z o.o.
  • Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie
  • Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu
  • HERBERRY Sp. z o.o.
  • DSM Nutritional Products Sp. z o.o.
  • Wytwórnia Pasz "PIAST II" Sp. z o.o.

Okres realizacji projektu: 44 miesięce (1 IX 2015r. - 30.04.2019r.)

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 19 375 623 PLN, w tym dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju stanowi 10 846 830 PLN.

Projekt zakłada opracowanie kompleksowych, innowacyjnych technologii produkcji pasz, a co za tym idzie również technologii odchowu i żywienia kurcząt oraz indyków rzeźnych.

Celem projektu jest zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego przy jednoczesnym polepszeniu wydajność i jakość mięsa. Wdrożenie wyników projektu jest możliwe dzięki ścisłej współpracy czterech polskich partnerów przemysłowych z sześcioma polskimi jednostkami naukowymi. W celu uzyskania najkorzystniejszych efektów dostosowanych do warunków naszego kraju a jednocześnie uwzględniających światowy stan wiedzy, prowadzone badania przemysłowe i rozwojowe są konsultowane z międzynarodowym panelem eksperckim.

Rezulataty badań dostępne w zakładce: Publikacje